top of page

Tor Jomar Nordhagen

Partner og Senior Sikkerhetsrådgiver

TJN.webp

Tor Jomar Nordhagen er en seniorrådgiver med omfattende nasjonal og internasjonal erfaring. Tor er spesialist innen cybersikkerhet, og har gjennom de 20 siste årene opparbeidet betydelig kompetanse særlig innen sikkerhetsledelse og identitets- og tilgangsstyring (IAM).

Tor har erfaring fra et bredt utvalg av bransjer og industrier, men med et spesielt fokus på offentlig sektor.

Education and certifications

2015-2017

University Name

This is your Education description. Concisely describe your degree and any other highlights of your studies. Make sure to include relevant skills, accomplishments, and milestones gained. Don’t forget to adjust the timeframe in the subtitle.

2011-2014

University Name

This is your Education description. Concisely describe your degree and any other highlights of your studies. Make sure to include relevant skills, accomplishments, and milestones gained. Don’t forget to adjust the timeframe in the subtitle.

2007-2010

University Name

This is your Education description. Concisely describe your degree and any other highlights of your studies. Make sure to include relevant skills, accomplishments, and milestones gained. Don’t forget to adjust the timeframe in the subtitle.

Get in Touch

123-456-7890 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page