top of page

Vi gjør det digitale Norge tryggere

Vi tilbyr spisskompetanse innen cybersikkerhet og digitalisering

varetjenester

Våre tjenester

I Semaphore har vi en helhetlig tilnærming til sikkerhet. Vi vet at sikkerhet må ta hensyn til personer, prosesser og teknologi, at det strategiske, taktiske og operative nivået må involveres, og at det må innføres tiltak for å øke motstandsdyktighet, oppdage angrep, og håndtere hendelser.

Vår tjenesteportefølje er derfor nøye sammensatt for å gi deg:

Innsikt i hvilke sårbarheter og forbedringsområder du har gjennom penetrasjonstesting utført av våre etiske hackere

Et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS), der sikkerhets- og risikostyring og etterlevelse (GRC) og retningslinjer for informasjonssikkerhet (ISP) utarbeides og tilpasses din virksomhet

Sikker identitets- og tilgangsstyring (IAM), slik at bare autoriserte og autentiserte personer får tilgang til virksomhetsdata

Økt evne til å håndtere hendelser gjennom utarbeidelse av beredskapsplaner og gjennomføring av beredskapsøvelser

Økt kunnskap og forståelse hos ansatte ved å gjennomføre sikkerhetstrening og seminarer.

pexels-cottonbro-studio-5483070.jpg
pexels-fauxels-3184660.jpg

Hvem vi er

Semaphore er et konsulentselskap bestående av seniorkompetanse innenfor cybersikkerhet og digitalisering.

Våre konsulenter har lang erfaring og dyp spisskompetanse - sammen tilbyr vi løsninger som gjør det digitale Norge tryggere.

Hvemvier

Kontakt oss

Hos Semaphore er vi alltid klare til å svare på spørsmål eller bekymringer

du måtte ha.

bottom of page